Kelayakan

 • Kakitangan Sistem Penerbangan Malaysia Berhad & subsidiari-subsidiarinya.
 • Kakitangan Anak Syarikat Penerbangan Malaysia Berhad.
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun keatas.

 

 Permohonan Untuk Menjadi Anggota

 • Borang hendaklah diisi dengan lengkap dengan menggunakan borang asal atau salinan borang (bercop KSK MAS) yang disediakan oleh pihak KSK MAS.
 • Sila sertakan salinan :-
  • Kad Pengenalan                                      (Depan & Belakang)
  • Pas Pekerja (MAS ID)                              (Depan & Belakang)
  • SuratPengesahan Jawatan

 

Proses Pendaftaran

 • Bayaran proses pendaftaran masuk Anggota sebanyak RM10.00 akan dibuat melalui potongan gaji iaitu setelahpermohonan tersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga KSK MAS. 
 • Bekas Anggota yang memohon untuk menjadi Anggota semula dikenakan fee masuk atau bayaran proses sebanyak RM20.00.

 

Potongan Untuk Saham

 • Bayaran saham sebanyak RM200.00 mestilah dijelaskan oleh setiap Anggota baru.
 • Bayaran boleh dibuat secara tunai atau potongan gaji dalam tempoh tiga (3) bulan berturut-turut setelah permohonantersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga dan telah diberi nombor Anggota.
 • Potongan minimum saham adalah sebanyak RM70.00 sebulan.
 • Contoh - Potongan pendaftaran masuk Anggota & potongan saham seperti berikut:- 

   Januari 2011   :   RM80.00 (Bayaran masuk dan bayaran saham)

   Februari 2011 :   RM70.00

   Mac 2011       :   RM60.00

   Jumlah         :    RM210.00

 

Potongan Untuk Yuran

 • Setelah saham Anggota genap RM200.00 yuran bulanan seterusnya akan ditolak melalui potongan gaji.
 • Potongan minimum yuran bulanan RM30.00 sebulan, tiada had maksimum yuran bulanan ditetapkan bergantungkepada kelayakan potongan gaji.
 • Potongan yuran RM1,000.00 dan ke atas setiap bulan perlu menyertakan penyata gaji terkini (asal) dan salinannyasebagai pengesahan kelayakan.

 

Pengambilan Sijil

 • Sijil keanggotaan boleh diambil setelah saham genap RM 200.00 di pejabat KSK MAS
 • SZB / Pejabat Cawangan KLIA atau Perwakilan Stesen (untuk Anggota di Stesen).

 

Berhenti Daripada Menjadi Anggota

 • Penebusan saham dan pemulangan semula yuran hanya akan dibuat apabila seseorang Anggota itu  berhenti darimenjadi Anggota dengan notis bertulis enam (6) bulan, bersara, meninggal dunia, berhenti dari syarikat atauditamatkan perkhidmatannya.
 • Anggota yang telah berhenti  notis enam bulan (6) dan ingin memohon menjadi Anggota semula,mesti genap  setahundari tarikh surat permohonan yang diluluskanoleh Setiausaha.

 

Pembayaran Dividen Tahunan

 • Pemberian Dividen kepada Anggota tertakluk kepada keuntungan tahun kewangan berakhir pada 31hb Disember setiap tahun.

 

342490
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
120
334892
16790

17-11-2018

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay