Klik untuk download
Klik untuk download

Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

NILAI TERAS

Teras

SENARAI PINDAAN SUMBANGAN
 - MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN KSK MAS 2016
       
  Berkuatkuasa mulai 24hb. Julai 2016  
       
1) BENCANA ALAM     
  Kategori Jum. Sumbangan  
  Kebakaran 300.00  
  Banjir 300.00  
  Angin Ribut 300.00  
  Gempa Bumi 300.00  
       
2) SUMBANGAN KEMATIAN    
  Kategori Jum. Sumbangan  
  Suami 500.00  
  Isteri 500.00  
  Anak 500.00  
  Ibu (Anggota Bujang) 500.00  
  Bapa (Anggota Bujang) 500.00  
       
3) KHAIRAT KEMATIAN     
  Kategori Jum. Sumbangan  
  Kematian Biasa 25,000.00  
  Kematian disebabkan kemalangan 35,000.00  
       
4) Bantuan Persekolahan    
  Kategori Jum. Sumbangan  
  Tahun 1 - 6  (7 th. - 12 th.) 100.00  
  Tingkatan 1/Peralihan - Tingkatan 5 (13 th. 17 th.) 200.00  
  Tingkatan 6  (18 & 19 th.) 300.00  
       
5) Medical Board    
  Kategori Jum. Sumbangan  
  Medical Board 15,000.00  
       
6) Lain-lain sumbangan adalah tidak berubah :    
               

 7) SUMBANGAN ELAUN HOSPITAL

     i)  Minima 3 hari  dan ke atas                                                   -            RM 150.00

     ii)  Minima 4 hari dan ke atas                                                    -            RM 200.00

     Nota :  Tertakluk kepada syarat-syarat Sumbangan Elaun Hospital

 

8) SAGUHATI MENJADI ANGGOTA 20 TAHUN DAN LEBIH

     Bersara / Berhenti Dari Majikan                                                 -           RM 500.00

 

9)  ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG

   Diberikan kepada anak-anak Anggota yang mendapat keputusan cemerlang di dalam

   peperiksaan seperti  berikut :-

      a.  UPSR              b. PMR           c. SPM             d. STPM         e. STAM

     Nota : Tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Imbuhan, Pencalonan & Kebajikan 

Pengurusan Risiko
 • Bagi setiap kelulusan aktiviti pembiayaan akan dibuat penilaian berdasarkan liabiliti Anggota bagi mengukur kemampuan pembayaran balik pembiayaan
 • Menyediakan portfolio kewangan yang mampan dan berkeupayaan bagi menampung segala aktiviti perniagaan samada pembiayaan mahupun pelaburan dapat dilaksanakan dengan jayanya
 • Usaha berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan latihan kepada kakitangan untuk melahirkan Modal Insan yang efisien dan dinamik
 • Meningkatkan tahap kesedaran kepada Anggota dengan penyaluran maklumat secara berkesan melalui peningkatan mengakses secara terus kemudahan sistem komputer
 • Memastikan setiap perancangan aktiviti dan perniagaan sejajar dengan kehendak serta perkembangan semasa mengikut peruntukan Akta Koperasi, Dasar Kerajaan serta Akta Pekerja.
 • Menjalankan kajian  dan pemantauan yang berterusan atas senario pasaran semasa agar terus kekal berdaya saing dan kompetatif di pasaran.
Dasar
 • Memperkembangkan dan mempelbagaikan aktiviti perniagaan dan pelaburan sejajar dengan kebajikan dan kepentingan Anggota Koperasi.
 
 
 
Objektif
 
 • Menyasarkan keanggotaan mencapai 90% dari jumlah kakitangan MAS dan Anak-Anak Syarikatnya
 • Menggalakkan semua Anggota menggunakan setiap kemudahan yang ditawarkan dan memberikan sokongan padu yang berterusan
 • Mengenal pasti & mengambil langkah-langkah proaktif dalam menambah baik program-program kebajikan yang telah dilaksanakan berdasarkan maklum balas dan pandangan Anggota selaras dengan perkembangan semasa
 • Memastikan pulangan dividen yang kompetatif kepada Anggota
 
Strategi
 • Menambahbaik produk-produk pembiayaan berdasarkan kajian berterusan terhadap Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat pembiayaan selaras dengan perkembangan semasa
 • Memastikan pengurusan yang dinamik dengan tadbir urus yang cekap, telus dan berintergriti
 • Menambah Pemilikan hartanah yang berpotensi tinggi dengan menitikberatkan faktor-faktor risiko
 • Perancangan Struktur Tunai yang berkesan dalam strategi Pelaburan serta mendapat kemudahan Geran / Pembiayaan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian
 • Meningkatkan perkhidmatan kepada Anggota dengan menawarkan sistem talian terus pada tahun 2013
 • Menyediakan peruntukan yang berterusan bagi melaksanakan semua program kebajikan serta sumbangan dengan mengambilkira keperluan semasa Anggota dan masyarakat.
 • Membentuk Perwakilan yang berwibawa dalam mengenalpasti dan menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul di kalangan Anggota dengan berkesan.
 • Memperkasakan pengetahuan kepada Anggota Lembaga, Perwakilan, Anggota serta Kakitangan Koperasi melalui latihan yang telah disediakan oleh Maktab Koperasi Malaysia, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 

VISI

 • Mengekalkan penarafan Koperasi 5 Bintang Dengan Berpegang kepada Nilai-Nilai Murni.

 

MISI

 • Memastikan peningkatan keuntungan bersih selepas pembahagian berkanun sekurang-kurangnya 10% pada setiap tahun
 • Merealisasikan Penubuhan Yayasan KSK MAS pada tahun 2014 dan pencapaian 100% penyertaan Anggota keatas sumbangan kepada  Tabung Kebajikan Koperasi
 • Perancangan Portfolio Perniagaan berasaskan 80% Pembiayaan Sediada dan 20% Pelaburan Baru & Harta TakAlih / Bangunan pada Tahun 2015 berlandaskan Syariat Islam
 • Melaksanakan program-program kebajikan dan kemasyarakatan yang telah dirancang bagi menaikkan taraf ImejKoperasi samada di kalangan Anggota atau masyarakat luar.

 

108785
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
443
103505
11002

14-12-2017

               KSK MAS @ JomPay

Laporan Tahunan 2016/2017

Untuk makluman semua anggota,  salinan Laporan Tahunan KSK MAS 2016/2017 boleh di muat turun dari laman sesawang rasmi KSK MAS www.kskmas.com.my atau mendapatkan naskah yang telah dicetak di mana-mana pejabat KSK MAS samaada di KLIA ataupun di Glomac, Kelana Jaya.