Klik untuk download
Klik untuk download

Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

NILAI TERAS

Teras

SENARAI PINDAAN FAEDAH & KEBAJIKAN
 - MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN KSK MAS 2017
     
  Berkuatkuasa mulai 20hb. Mei 2017
     
1) BENCANA ALAM (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan
  Kebakaran 1000.00
  Banjir 500.00
  Angin Ribut 500.00
  Gempa Bumi 500.00
     
2) KHAIRAT KEMATIAN (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  Kematian Biasa 20,000.00
  Kematian disebabkan kemalangan 30,000.00
     
3) SUMBANGAN ELAUN HOSPITAL (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  Minima 3 hari (2 kali setahun) 150.00
  Melebihi 3 hari (3 kali setahun) 200.00
     
4) MEDICAL BOARD (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  Medical Board 10,000.00
     
  Lain-lain adalah tidak berubah:-  
     
5) BANTUAN PERSEKOLAHAN  
  (Anak Bekas Anggota Yang Telah Meninggal Dunia)   
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  a) Tahun 1 (7 Th.) 250.00
  b) Tahun 2 – 6 (8 Th. – 12 Th.)  200.00
  c) Tingkatan 1/Peralihan (13 Th.)  450.00
  d) Tingkatan 2 – 5 (14 Th. – 17 Th.)        400.00
  e) Tingkatan 6 Atas & Bawah (18 Th. – 19 Th.)  500.00
  f) Kemasukan ke IPTA/IPTS (Kali Pertama Shj.)    1500.00
     
6) ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG  
  (Diberikan kepada anak-anak Anggota/ Bekas Anggota yang telah meninggal dunia yang mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan berikut:-)  
  a) UPSR  
  b) PT3  
  c) SPM  
  d) STPM/ STAM  
  e) Tahfiz  
     
7) SUMBANGAN KEMATIAN (Anggota Keluarga)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  a) Suami 500.00
  b) Isteri 500.00
  c) Anak 500.00
  d) Ibu (Anggota Bujang) 500.00
  e) Bapa (Anggota Bujang) 500.00
     
8) SAGUHATI MENJADI ANGGOTA 20 TAHUN DAN LEBIH:-  
  Bersara/Berhenti dari Majikan 500.00
     
9) SUMBANGAN PENYAKIT KRITIKAL (Suami/Isteri/Anak)  
  Sumbangan penyakit yang dikategorikan kritikal 500.00
     

 

 

 

 

Pengurusan Risiko
 • Bagi setiap kelulusan aktiviti pembiayaan akan dibuat penilaian berdasarkan liabiliti Anggota bagi mengukur kemampuan pembayaran balik pembiayaan
 • Menyediakan portfolio kewangan yang mampan dan berkeupayaan bagi menampung segala aktiviti perniagaan samada pembiayaan mahupun pelaburan dapat dilaksanakan dengan jayanya
 • Usaha berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan latihan kepada kakitangan untuk melahirkan Modal Insan yang efisien dan dinamik
 • Meningkatkan tahap kesedaran kepada Anggota dengan penyaluran maklumat secara berkesan melalui peningkatan mengakses secara terus kemudahan sistem komputer
 • Memastikan setiap perancangan aktiviti dan perniagaan sejajar dengan kehendak serta perkembangan semasa mengikut peruntukan Akta Koperasi, Dasar Kerajaan serta Akta Pekerja.
 • Menjalankan kajian  dan pemantauan yang berterusan atas senario pasaran semasa agar terus kekal berdaya saing dan kompetatif di pasaran.
Dasar
 • Memperkembangkan dan mempelbagaikan aktiviti perniagaan dan pelaburan sejajar dengan kebajikan dan kepentingan Anggota Koperasi.
 
 
 
Objektif
 
 • Menyasarkan keanggotaan mencapai 90% dari jumlah kakitangan MAS dan Anak-Anak Syarikatnya
 • Menggalakkan semua Anggota menggunakan setiap kemudahan yang ditawarkan dan memberikan sokongan padu yang berterusan
 • Mengenal pasti & mengambil langkah-langkah proaktif dalam menambah baik program-program kebajikan yang telah dilaksanakan berdasarkan maklum balas dan pandangan Anggota selaras dengan perkembangan semasa
 • Memastikan pulangan dividen yang kompetatif kepada Anggota
 
Strategi
 • Menambahbaik produk-produk pembiayaan berdasarkan kajian berterusan terhadap Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat pembiayaan selaras dengan perkembangan semasa
 • Memastikan pengurusan yang dinamik dengan tadbir urus yang cekap, telus dan berintergriti
 • Menambah Pemilikan hartanah yang berpotensi tinggi dengan menitikberatkan faktor-faktor risiko
 • Perancangan Struktur Tunai yang berkesan dalam strategi Pelaburan serta mendapat kemudahan Geran / Pembiayaan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian
 • Meningkatkan perkhidmatan kepada Anggota dengan menawarkan sistem talian terus pada tahun 2013
 • Menyediakan peruntukan yang berterusan bagi melaksanakan semua program kebajikan serta sumbangan dengan mengambilkira keperluan semasa Anggota dan masyarakat.
 • Membentuk Perwakilan yang berwibawa dalam mengenalpasti dan menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul di kalangan Anggota dengan berkesan.
 • Memperkasakan pengetahuan kepada Anggota Lembaga, Perwakilan, Anggota serta Kakitangan Koperasi melalui latihan yang telah disediakan oleh Maktab Koperasi Malaysia, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 

VISI

 • Mengekalkan penarafan Koperasi 5 Bintang Dengan Berpegang kepada Nilai-Nilai Murni.

 

MISI

 • Memastikan peningkatan keuntungan bersih selepas pembahagian berkanun sekurang-kurangnya 10% pada setiap tahun
 • Merealisasikan Penubuhan Yayasan KSK MAS pada tahun 2014 dan pencapaian 100% penyertaan Anggota keatas sumbangan kepada  Tabung Kebajikan Koperasi
 • Perancangan Portfolio Perniagaan berasaskan 80% Pembiayaan Sediada dan 20% Pelaburan Baru & Harta TakAlih / Bangunan pada Tahun 2015 berlandaskan Syariat Islam
 • Melaksanakan program-program kebajikan dan kemasyarakatan yang telah dirancang bagi menaikkan taraf ImejKoperasi samada di kalangan Anggota atau masyarakat luar.

 

200822
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
385
192458
16543

21-04-2018

               KSK MAS @ JomPay

Laporan Tahunan 2016/2017

Untuk makluman semua anggota,  salinan Laporan Tahunan KSK MAS 2016/2017 boleh di muat turun dari laman sesawang rasmi KSK MAS www.kskmas.com.my atau mendapatkan naskah yang telah dicetak di mana-mana pejabat KSK MAS samaada di KLIA ataupun di Glomac, Kelana Jaya.