BIL JAD JAWATAN KSK MAS JABATAN
1

HUSNIL AMAR BIN IBRAHIM

KETUA  AERODARAT SERVICES SDN BHD
2

AZHAR BIN MAT YAHYA

SETIAUSAHA MAB SECURITY
3

KHAIRUL NIZAM BIN MOHAMED BADRI

JAD MAB KARGO SDN BHD
4

MOHD SHAKIF BIN NORDIN

JAD SAFETY, SECURITY & QUALITY ASSURANCE - FIREFLYZ
5

MUSTAFA BIN MOHAMED ZAIN

JAD AERODARAT SERVICES SDN BHD