Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

Pengumuman

PEKELILING PEMBAYARAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022

Kepada     Semua Anggota
                 Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Daripada  Bendahari
                 Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad 

Tarikh      01hb November 2023

PEMBAYARAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31HB DISEMBER 2022

Read more ...

Pengumuman

Pengumuman

PEKELILING PEMBAYARAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022

Kepada     Semua Anggota
                 Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Daripada  Bendahari
                 Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad 

Tarikh      01hb November 2023

PEMBAYARAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31HB DISEMBER 2022

Read more: PEKELILING PEMBAYARAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022

PEMBUKAAN KAUNTER PROMOSI KSK MAS DI PMIM

Buat semua,

Untuk makluman KSK MAS akan membuka kaunter Promosi di Pusat Muktamar Islam MAS (PMIM) pada setiap Hari Jumaat (tidak termasuk cuti umum) bermula pada 7hb Oktober 2022(Jumaat) ini pada pukul 12.00 tghari hingga 2.30 petang. 

Sekian.

MAKLUMAN PEMBEKUAN SEMENTARA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN

Kepada            :          Semua Anggota 
                                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad 

Daripada          :          Bendahari  
                                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad            
 
Tarikh               :          15hb November 2022    

MAKLUMAN PEMBEKUAN SEMENTARA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN DI KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS (M) BERHAD (KSK MAS)

Read more: MAKLUMAN PEMBEKUAN SEMENTARA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN

MAKLUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA POTONGAN GAJI BAGI SEMUA PEMBAYARAN DI KSK MAS

Kepada    : Anggota
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Daripada : Bendahari
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Tarikh     : 12hb Jun 2020

MAKLUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA POTONGAN GAJI BAGI SEMUA PEMBAYARAN DI KSK MAS

Read more: MAKLUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA POTONGAN GAJI BAGI SEMUA PEMBAYARAN DI KSK MAS

2683205
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
127
2677862
24713

12-12-2023

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay