Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

KEANGGOTAAN

Keanggotaan

KEBAJIKAN

SENARAI PINDAAN FAEDAH & KEBAJIKAN

- MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KSK MAS
KALI KE 22 PADA 30HB JUN 2019

Berkuatkuasa mulai 1hb. Julai 2019                             

1)           BENCANA ALAM (Anggota)

Kategori Jum Sumbangan (RM)
Kebakaran 1000
Banjir 500
Angin Ribut 500
Gempa Bumi 500


2)           KHAIRAT KEMATIAN (Anggota) 

Kategori Jum Sumbangan (RM)
Kematian Biasa 20,000.00
Kematian disebabkan kemalangan 30,000.00


3)           SUMBANGAN ELAUN HOSPITAL (Anggota)

Kategori Jum Sumbangan (RM)
Minima 3 hari dan ke atas (2 kali setahun) 200.00


4)           MEDICAL BOARD (Anggota)

Kategori Jum Sumbangan (RM)
Medical Board 10,000.00


5)          BANTUAN PERSEKOLAHAN 
             (Anak-Anak Bekas Anggota yang telah Meninggal Dunia)

Kategori Jum Sumbangan (RM)
a) Tahun 1 (7 Th.) 250.00
b) Tahun 2 – 6 (8 Th. – 12 Th.) 200.00
c) Tingkatan 1/Peralihan (13 Th.) 450.00
d) Tingkatan 2 – 5 (14 Th. – 17 Th.)   400.00
e) Tingkatan 6 Atas & Bawah (18 Th. – 19 Th.) 500.00
f) Kemasukan ke IPTA/IPTS (Kali Pertama Shj. 1500.00


6)       ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG 
      Diberikan kepada anak-anak Anggota/ Bekas Anggota yang telah meninggal dunia yang mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan berikut:-  

 1. a) UPSR
 2. b) PT3  
 3. c) SPM 
 4. d) STPM/ STAM
 5. e) Tahfiz                                         

7)           SUMBANGAN KEMATIAN (Anggota Keluarga)     

Kategori Jum Sumbangan (RM)
a) Suami 500.00
b) Isteri 500.00
c) Anak 500.00
d) Ibu (Anggota Bujang) 500.00
e) Bapa (Anggota Bujang) 500.00

                             

8)           SAGUHATI MENJADI ANGGOTA 20 TAHUN DAN LEBIH:-

              Bersara   RM1000.00

 

Kemudahan Menjadi Anggota KSK MAS

1.  PEMBIAYAAN

     Kemudahan Pembiayaan yang disediakan adalah seperti berikut :-      

1. Pembiayaan Dijamin Simpanan

2. Pembiayaan Peribadi

3. Pembiayaan Segera

 

Nota: Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Am Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Dan Syarat-Syarat Pembiayaan KSKMAS 

  

2. PAJAK GADAI ( AR-RAHNU )

    Nota:   Tertakluk Kepada Syarat-Syarat Gadaian

 

3. INSURANS / TAKAFUL

     A.  Takaful / Insurans Hayat

       i.    Pelan Takaful Keluarga Barakah       -           Etiqa Takaful

       ii.   Pelan Takaful Bestari                       -           Etiqa Takaful

       iii.  Pelan Takaful Mutiara                       -          Etiqa Takaful  

       iv   Skim Insurans Berkelompok Takaful Ikhlas                                 

 

      B.  Takaful / Insurans Kenderaan Berenjin

            i.  Takaful Kenderaan Berenjin                          -           Etiqa Takaful

            ii. Takaful Kenderaan Berenjin                          -           Takaful Ikhlas

 

4. SIMPANAN BULANAN MELALUI CARUMAN YURAN

     Potongan gaji bulanan serendah RM 30.00

 

5. PEMBAYARAN DIVIDEN

Syarat-syarat Menjadi Anggota KSK MAS

Kelayakan

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada kakitangan Malaysia Airlines Berhad dan subsidiari- subsidiarinya dan syarikat – syarikat bersekutu

·       - Malaysia Aviation Group (MAG);

·       - bekas subsidiari atau syarikat bersekutu MAS;

·       - bekas subsidiari atau syarikat bersekutu MAG.

 

Permohonan Untuk Menjadi Anggota 

 • Borang hendaklah diisi dengan lengkap dengan menggunakan borang asal  yang disediakan oleh pihak KSK MAS   atau dari laman web  KSK MAS
 • Sila sertakan salinan :-

·        Kad Pengenalan    ( Depan  & Belakang )

·        Kad Perkerja        ( Depan  & Belakang )

·        Surat Pengesahan Jawatan

 

Proses Pendaftaran

 • Bayaran proses pendaftaran masuk Anggota sebanyak RM10.00 akan dibuat melalui potongan gaji iaitu setelah permohonan tersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga KSK MAS.
 • Bekas Anggota yang memohon untuk menjadi Anggota semula dikenakan fee masuk atau bayaran proses sebanyak RM50.00.

 

Potongan Untuk Saham

 • Bayaran saham sebanyak RM200.00 mestilah dijelaskan oleh setiap Anggota  baru.
 • Bayaran boleh dibuat melalui potongan gaji dalam tempoh lima (5) bulan berturut -turut setelah permohonan tersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga

 

Potongan Untuk Yuran

 • Setelah saham Anggota genap RM200.00 yuran bulanan seterusnya akan ditolak melalui potongan gaji.
 • Potongan minimum yuran bulanan RM30.00 sebulan, tiada had maksimum yuran bulanan yang ditetapkan bergantung kepada kelayakan potongan gaji.
 • Potongan yuran RM1,000.00 dan ke atas setiap bulan perlu menyertakan kelayakan, penyata gaji terkini (asal) dan salinan sebagai pengesahan kelayakan.

 

Terhenti Daripada Menjadi Anggota

 • Seseorang anggota boleh menarik diri daripada Koperasi ini dengan memberi notis bertulis dua belas bulan terlebih dahulu kepada Lembaga

  Keanggotaan seseorang anggota terhenti atas sebab berikut:

  ·        - Meninggal Dunia

  ·        - Menarik Diri

           - Telah mencapai umur enam puluh (60) tahun

  Anggota yang telah berhenti notis selama dua belas bulan dan ingin memohon menjadi Anggota semula, mesti genap setahun dari tarikh surat permohonan yang akan diluluskan oleh Setiausaha.

Pembayaran Dividen Tahunan

 • Pemberian Dividen kepada Anggota tertakluk kepada keuntungan tahun kewangan yang berakhir pada 31hb Disember setiap tahun.

 

2629311
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
60
2606228
32996

04-10-2023

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay