Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

PRODUK

Produk

PEMBUKAAN PRODUK PEMBIAYAAN KSK MAS

Kepada    : Semua Anggota

                     Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad

Daripada : Ketua Jawatankuasa Pengurusan Risiko
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad

Tarikh : 14hb Julai 2022

PENGENALAN KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS (M) BERHAD (KSK MAS). 

Read more: PEMBUKAAN PRODUK PEMBIAYAAN KSK MAS

Pembiayaan

Senarai Pembiayaan

KSK MAS menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan kepada anggota-anggotanya. Perkhidmatan pembiayaan adalahperkhidmatan utama KSK MAS kepada anggota-anggotanya. Objektif utama kemudahan pembiayaan ini adalah untukmembantu anggota mendapatkan kemudahan pembiayaan tunai untuk memenuhi keperluan. Ia juga dapat mengurangkanbeban kewangan anggota. Selain dari itu ianya dapat membantu anggota mendapatkan sumber kewangan semasadiperlukan. Kemudahan pembiayaan yang disediakan adalah berasaskan pembiayaan syariah.

 

Senarai Pembiayaan :

1. Pembiayaan Dijamin Simpanan

2. Pembiayaan Peribadi

3. Pembiayaan Segera

 
2959302
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
732
2946679
39229

16-07-2024

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay