Kepada        :   Semua Anggota
                        Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad
 
Daripada     :   Bendahari
                        Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad
 
Tarikh          :   22hb Oktober 2018
 
PEMBUKAAN SEMULA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS (M) BERHAD (KSK MAS).
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
 
KSK MAS dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa kemudahan produk pembiayaan telah dibuka semula. Antara produk pembiayaan yang ditawarkan adalah seperti berikut :
 
Jenis Pembiayaan
Jumlah Maksima
Tempoh Maksima
Pembiayaan Dijamin Simpanan
85% dari Yuran
120 bulan
Pembiayaan Peribadi
RM 5,000.00
36 bulan
Pembiayaan Pembaharuan Insuran dan Cukai Jalan Kenderaan
RM 2,000.00
6 bulan
Nota : Tiada penjamin yang diperlukan untuk semua jenis pembiayaan.
 
Permohonan pembiayaan akan dibuka mulai 22hb Oktober 2018. Borang permohonan boleh dimuat turun di laman sesawang KSK MAS, www.kskmas.com.my atau di pejabat KSK MAS.
 
Untuk maklumat lanjut atau terdapat sebarang pertanyaan, boleh menghubungi 012-9730 141012-9730 142.
 
 
Sekian, terima kasih.
 
 
Dengan hormatnya,
 
b/p KSK MAS (M) BHD
 
 
 
BENDAHARI
 
 
2065874
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
171
2054029
63780

06-07-2022

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay