Kepada    : Semua Anggota
                     Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad

Daripada : Ketua Jawatankuasa Pengurusan Risiko
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad

Tarikh : 14hb Julai 2022

PENGENALAN KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS (M) BERHAD (KSK MAS). 

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. 

KSK MAS dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa kemudahan produk pembiayaan telah dibuka.

Produk pembiayaan yang ditawarkan adalah seperti berikut :

Nota: Tiada penjamin bagi semua jenis pembiayaan

 

Permohonan pembiayaan akan dibuka mulai 15hb Julai 2022. Borang permohonan boleh dimuat turun di laman sesawang KSK MAS, www.kskmas.com.my

Laman Web Rasmi KSK MAS
www.kskmas.com.my

 atau di pejabat KSK MAS.

 

Untuk maklumat lanjut atau terdapat sebarang pertanyaan, boleh menghubungi 012-9730 141 (Pejabat Plaza Glomac) / 012-294 0527 (Kiosk KLIA)

 

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya,

b/p KSK MAS (M) BHD

KETUA JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

 

 

2819655
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
583
2809676
46218

13-04-2024

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay