Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

KEANGGOTAAN

Keanggotaan

Kemudahan Menjadi Anggota KSK MAS

1.  PEMBIAYAAN

     Kemudahan Pembiayaan yang disediakan adalah seperti berikut :-      

1. Pembiayaan Dijamin Simpanan

2. Pembiayaan Peribadi

3. Pembiayaan Segera

 

Nota: Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Am Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Dan Syarat-Syarat Pembiayaan KSKMAS 

  

2. PAJAK GADAI ( AR-RAHNU )

    Nota:   Tertakluk Kepada Syarat-Syarat Gadaian

 

3. INSURANS / TAKAFUL

     A.  Takaful / Insurans Hayat

       i.    Pelan Takaful Keluarga Barakah       -           Etiqa Takaful

       ii.   Pelan Takaful Bestari                       -           Etiqa Takaful

       iii.  Pelan Takaful Mutiara                       -          Etiqa Takaful  

       iv   Skim Insurans Berkelompok Takaful Ikhlas                                 

 

      B.  Takaful / Insurans Kenderaan Berenjin

            i.  Takaful Kenderaan Berenjin                          -           Etiqa Takaful

            ii. Takaful Kenderaan Berenjin                          -           Takaful Ikhlas

 

4. SIMPANAN BULANAN MELALUI CARUMAN YURAN

     Potongan gaji bulanan serendah RM 30.00

 

5. PEMBAYARAN DIVIDEN

Syarat-syarat Menjadi Anggota KSK MAS

Kelayakan

 • Kakitangan Sistem Penerbangan Malaysia Berhad & subsidiari-subsidiarinya.
 • Kakitangan Anak Syarikat Penerbangan Malaysia Berhad.
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun keatas.

 

 Permohonan Untuk Menjadi Anggota

 • Borang hendaklah diisi dengan lengkap dengan menggunakan borang asal atau salinan borang (bercop KSK MAS) yang disediakan oleh pihak KSK MAS.
 • Sila sertakan salinan :-
  • Kad Pengenalan                                      (Depan & Belakang)
  • Pas Pekerja (MAS ID)                              (Depan & Belakang)
  • SuratPengesahan Jawatan

 

Proses Pendaftaran

 • Bayaran proses pendaftaran masuk Anggota sebanyak RM10.00 akan dibuat melalui potongan gaji iaitu setelahpermohonan tersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga KSK MAS. 
 • Bekas Anggota yang memohon untuk menjadi Anggota semula dikenakan fee masuk atau bayaran proses sebanyak RM20.00.

 

Potongan Untuk Saham

 • Bayaran saham sebanyak RM200.00 mestilah dijelaskan oleh setiap Anggota baru.
 • Bayaran boleh dibuat secara tunai atau potongan gaji dalam tempoh tiga (3) bulan berturut-turut setelah permohonantersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga dan telah diberi nombor Anggota.
 • Potongan minimum saham adalah sebanyak RM70.00 sebulan.
 • Contoh - Potongan pendaftaran masuk Anggota & potongan saham seperti berikut:- 

   Januari 2011   :   RM80.00 (Bayaran masuk dan bayaran saham)

   Februari 2011 :   RM70.00

   Mac 2011       :   RM60.00

   Jumlah         :    RM210.00

 

Potongan Untuk Yuran

 • Setelah saham Anggota genap RM200.00 yuran bulanan seterusnya akan ditolak melalui potongan gaji.
 • Potongan minimum yuran bulanan RM30.00 sebulan, tiada had maksimum yuran bulanan ditetapkan bergantungkepada kelayakan potongan gaji.
 • Potongan yuran RM1,000.00 dan ke atas setiap bulan perlu menyertakan penyata gaji terkini (asal) dan salinannyasebagai pengesahan kelayakan.

 

Pengambilan Sijil

 • Sijil keanggotaan boleh diambil setelah saham genap RM 200.00 di pejabat KSK MAS
 • SZB / Pejabat Cawangan KLIA atau Perwakilan Stesen (untuk Anggota di Stesen).

 

Berhenti Daripada Menjadi Anggota

 • Penebusan saham dan pemulangan semula yuran hanya akan dibuat apabila seseorang Anggota itu  berhenti darimenjadi Anggota dengan notis bertulis enam (6) bulan, bersara, meninggal dunia, berhenti dari syarikat atauditamatkan perkhidmatannya.
 • Anggota yang telah berhenti  notis enam bulan (6) dan ingin memohon menjadi Anggota semula,mesti genap  setahundari tarikh surat permohonan yang diluluskanoleh Setiausaha.

 

Pembayaran Dividen Tahunan

 • Pemberian Dividen kepada Anggota tertakluk kepada keuntungan tahun kewangan berakhir pada 31hb Disember setiap tahun.

 

Kebajikan

SENARAI PINDAAN FAEDAH & KEBAJIKAN
 - MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN KSK MAS 2017
     
  Berkuatkuasa mulai 20hb. Mei 2017
     
1) BENCANA ALAM (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan
  Kebakaran 1000.00
  Banjir 500.00
  Angin Ribut 500.00
  Gempa Bumi 500.00
     
2) KHAIRAT KEMATIAN (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  Kematian Biasa 20,000.00
  Kematian disebabkan kemalangan 30,000.00
     
3) SUMBANGAN ELAUN HOSPITAL (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  Minima 3 hari (2 kali setahun) 150.00
  Melebihi 3 hari (3 kali setahun) 200.00
     
4) MEDICAL BOARD (Anggota)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  Medical Board 10,000.00
     
  Lain-lain adalah tidak berubah:-  
     
5) BANTUAN PERSEKOLAHAN  
  (Anak Bekas Anggota Yang Telah Meninggal Dunia)   
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  a) Tahun 1 (7 Th.) 250.00
  b) Tahun 2 – 6 (8 Th. – 12 Th.)  200.00
  c) Tingkatan 1/Peralihan (13 Th.)  450.00
  d) Tingkatan 2 – 5 (14 Th. – 17 Th.)        400.00
  e) Tingkatan 6 Atas & Bawah (18 Th. – 19 Th.)  500.00
  f) Kemasukan ke IPTA/IPTS (Kali Pertama Shj.)    1500.00
     
6) ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG  
  (Diberikan kepada anak-anak Anggota/ Bekas Anggota yang telah meninggal dunia yang mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan berikut:-)  
  a) UPSR  
  b) PT3  
  c) SPM  
  d) STPM/ STAM  
  e) Tahfiz  
     
7) SUMBANGAN KEMATIAN (Anggota Keluarga)  
  Kategori Jum. Sumbangan (RM)
  a) Suami 500.00
  b) Isteri 500.00
  c) Anak 500.00
  d) Ibu (Anggota Bujang) 500.00
  e) Bapa (Anggota Bujang) 500.00
     
8) SAGUHATI MENJADI ANGGOTA 20 TAHUN DAN LEBIH:-  
  Bersara/Berhenti dari Majikan 500.00
     
9) SUMBANGAN PENYAKIT KRITIKAL (Suami/Isteri/Anak)  
  Sumbangan penyakit yang dikategorikan kritikal 500.00
     

 

 

 

 

375742
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
174
369702
28802

16-12-2018

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay