Klik untuk download
Klik untuk download

Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

KEANGGOTAAN

Keanggotaan

Kemudahan Menjadi Anggota KSK MAS

1.  PEMBIAYAAN

     Kemudahan Pembiayaan yang disediakan adalah seperti berikut :-      

1.  Pembiayaan Bai' Al 'Inah Berjamin
2.  Pembiayaan Bai' Al 'Inah Tanpa Penjamin
3.  Pembiayaan Produk dan Perkhidmatan 
4.  Pembiayaan Pendidikan Rendah
5.  Pembiayaan Pendidikan Tinggi
6.  Pembiayaan Kebajikan / Kecemasan
7.  Pembiayaan Pelancongan & Umrah
8.  Pembiayaan Perubatan
9.  Pembiayaan Takaful Kenderaan Bermotor dan Cukai Jalan
10. Pembiayaan Kenderaan
11. Pembiayaan Perumahan
12. Pembiayaan Walimatulurus
13. Pembiayaan Perayaan
14. Pembiayaan Al Qard

 

Nota: Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Am Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Dan Syarat-SyaratPembiayaan KSKMAS 

  

2. PAJAK GADAI ( AR-RAHNU )

    Nota:   Tertakluk Kepada Syarat-Syarat Gadaian

 

3. INSURANS / TAKAFUL

     A.  Takaful / Insurans Hayat

       i.    Pelan Takaful Keluarga Barakah       -           Etiqa Takaful

       ii.   Pelan Takaful Bestari                       -           Etiqa Takaful

       iii.  Pelan Takaful Mutiara                       -           Etiqa Takaful                                   

            iv.  Skim Insurans Berkelompok MAA

            v.   Skim Insurans Berkelompok Great Eastern

            vi   Skim Insurans Berkelompok Takaful Ikhlas

 

      B.  Takaful / Insurans Kenderaan Berenjin

            i.   Insurans Kenderaan Bermotor                      -           Etiqa Insurance

            ii.  Takaful Kenderaan Berenjin                          -           Etiqa Takaful

            iii. Takaful Kenderaan Berenjin                          -           Takaful Ikhlas

 

4. SIMPANAN BULANAN MELALUI CARUMAN YURAN

     Potongan gaji bulanan serendah RM 30.00

 

5. PEMBAYARAN DIVIDEN

Syarat-syarat Menjadi Anggota KSK MAS

Kelayakan

 • Kakitangan Sistem Penerbangan Malaysia Berhad & subsidiari-subsidiarinya.
 • Kakitangan Anak Syarikat Penerbangan Malaysia Berhad.
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun keatas.

 

 Permohonan Untuk Menjadi Anggota

 • Borang hendaklah diisi dengan lengkap dengan menggunakan borang asal atau salinan borang (bercop KSK MAS) yang disediakan oleh pihak KSK MAS.
 • Sila sertakan salinan :-
  • Kad Pengenalan                                      (Depan & Belakang)
  • Pas Pekerja (MAS ID)                              (Depan & Belakang)
  • SuratPengesahan Jawatan

 

Proses Pendaftaran

 • Bayaran proses pendaftaran masuk Anggota sebanyak RM10.00 akan dibuat melalui potongan gaji iaitu setelahpermohonan tersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga KSK MAS. 
 • Bekas Anggota yang memohon untuk menjadi Anggota semula dikenakan fee masuk atau bayaran proses sebanyak RM20.00.

 

Potongan Untuk Saham

 • Bayaran saham sebanyak RM200.00 mestilah dijelaskan oleh setiap Anggota baru.
 • Bayaran boleh dibuat secara tunai atau potongan gaji dalam tempoh tiga (3) bulan berturut-turut setelah permohonantersebut diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga dan telah diberi nombor Anggota.
 • Potongan minimum saham adalah sebanyak RM70.00 sebulan.
 • Contoh - Potongan pendaftaran masuk Anggota & potongan saham seperti berikut:- 

 Januari   2011    :    RM80.00 (Bayaran masuk dan bayaran saham)

                               Februari 2011    :   RM70.00

                               Mac        2011   :    RM60.00

                               Jumlah              :    RM210.00

 

Potongan Untuk Yuran

 • Setelah saham Anggota genap RM200.00 yuran bulanan seterusnya akan ditolak melalui potongan gaji.
 • Potongan minimum yuran bulanan RM30.00 sebulan, tiada had maksimum yuran bulanan ditetapkan bergantungkepada kelayakan potongan gaji.
 • Potongan yuran RM1,000.00 dan ke atas setiap bulan perlu menyertakan penyata gaji terkini (asal) dan salinannyasebagai pengesahan kelayakan.

 

PengambilanSijil

 • Sijil keanggotaan boleh diambil setelah saham genap RM 200.00 di pejabat KSK MAS
 • SZB / Pejabat Cawangan KLIA atau Perwakilan Stesen (untuk Anggota di Stesen).

 

Berhenti Daripada Menjadi Anggota

 • Penebusan saham dan pemulangan semula yuran hanya akan dibuat apabila seseorang Anggota itu  berhenti darimenjadi Anggota dengan notis bertulis enam (6) bulan, bersara, meninggal dunia, berhenti dari syarikat atauditamatkan perkhidmatannya.
 • Anggota yang telah berhenti  notis enam bulan (6) dan ingin memohon menjadi Anggota semula,mesti genap  setahundari tarikh surat permohonan yang diluluskanoleh Setiausaha.

 

Pembayaran Dividen Tahunan

 • Pemberian Dividen kepada Anggota tertakluk kepada keuntungan tahun kewangan berakhir pada 31hb Disember setiap tahun.

 

108776
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
434
103505
11002

14-12-2017

               KSK MAS @ JomPay

Laporan Tahunan 2016/2017

Untuk makluman semua anggota,  salinan Laporan Tahunan KSK MAS 2016/2017 boleh di muat turun dari laman sesawang rasmi KSK MAS www.kskmas.com.my atau mendapatkan naskah yang telah dicetak di mana-mana pejabat KSK MAS samaada di KLIA ataupun di Glomac, Kelana Jaya.