Pengurusan Risiko
  • Bagi setiap kelulusan aktiviti pembiayaan akan dibuat penilaian berdasarkan liabiliti Anggota bagi mengukur kemampuan pembayaran balik pembiayaan
  • Menyediakan portfolio kewangan yang mampan dan berkeupayaan bagi menampung segala aktiviti perniagaan samada pembiayaan mahupun pelaburan dapat dilaksanakan dengan jayanya
  • Usaha berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan latihan kepada kakitangan untuk melahirkan Modal Insan yang efisien dan dinamik
  • Meningkatkan tahap kesedaran kepada Anggota dengan penyaluran maklumat secara berkesan melalui peningkatan mengakses secara terus kemudahan sistem komputer
  • Memastikan setiap perancangan aktiviti dan perniagaan sejajar dengan kehendak serta perkembangan semasa mengikut peruntukan Akta Koperasi, Dasar Kerajaan serta Akta Pekerja.
  • Menjalankan kajian  dan pemantauan yang berterusan atas senario pasaran semasa agar terus kekal berdaya saing dan kompetatif di pasaran.
200820
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
383
192458
16543

21-04-2018

               KSK MAS @ JomPay

Laporan Tahunan 2016/2017

Untuk makluman semua anggota,  salinan Laporan Tahunan KSK MAS 2016/2017 boleh di muat turun dari laman sesawang rasmi KSK MAS www.kskmas.com.my atau mendapatkan naskah yang telah dicetak di mana-mana pejabat KSK MAS samaada di KLIA ataupun di Glomac, Kelana Jaya.