Strategi
  • Menambahbaik produk-produk pembiayaan berdasarkan kajian berterusan terhadap Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat pembiayaan selaras dengan perkembangan semasa
  • Memastikan pengurusan yang dinamik dengan tadbir urus yang cekap, telus dan berintergriti
  • Menambah Pemilikan hartanah yang berpotensi tinggi dengan menitikberatkan faktor-faktor risiko
  • Perancangan Struktur Tunai yang berkesan dalam strategi Pelaburan serta mendapat kemudahan Geran / Pembiayaan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian
  • Meningkatkan perkhidmatan kepada Anggota dengan menawarkan sistem talian terus pada tahun 2013
  • Menyediakan peruntukan yang berterusan bagi melaksanakan semua program kebajikan serta sumbangan dengan mengambilkira keperluan semasa Anggota dan masyarakat.
  • Membentuk Perwakilan yang berwibawa dalam mengenalpasti dan menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul di kalangan Anggota dengan berkesan.
  • Memperkasakan pengetahuan kepada Anggota Lembaga, Perwakilan, Anggota serta Kakitangan Koperasi melalui latihan yang telah disediakan oleh Maktab Koperasi Malaysia, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 
265202
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
189
260747
31960

23-07-2018

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay

Laporan Tahunan 2016/2017

Untuk makluman semua anggota,  salinan Laporan Tahunan KSK MAS 2016/2017 boleh di muat turun dari laman sesawang rasmi KSK MAS www.kskmas.com.my atau mendapatkan naskah yang telah dicetak di mana-mana pejabat KSK MAS samaada di KLIA ataupun di Glomac, Kelana Jaya.