Klik untuk download
Klik untuk download

Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

Pengumuman

PEKELILING MAKLUMAN DIVIDEN 2019

Kepada        Semua Anggota
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Daripada     Bendahari
                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

No Rujukan KOMAS/MEMO/DIV/2021/1

Tarikh         22 Februari 2021

DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31HB DISEMBER 2019

Read more ...

Uncategorised

Uncategorised

TAWARAN PENYELESAIAN BAKI KEPADA ANGGOTA YANG BERUMUR 50 SEHINGGA 60 TAHUN PADA 2020

 

Kepada      : Anggota Yang Terlibat
                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berha

Daripada   :  Setiausaha
                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad 

Tarikh 05hb Mac 2020 

TAWARAN PENYELESAIAN BAKI KEPADA ANGGOTA YANG BERUMUR 50 SEHINGGA 60 TAHUN PADA 2020

Read more: TAWARAN PENYELESAIAN BAKI KEPADA ANGGOTA YANG BERUMUR 50 SEHINGGA 60 TAHUN PADA 2020

Jawatankuasa Teknologi Maklumat (IT)

1 Hj Khairuddin bin Mohamad Sidek                Ketua
2 Hj Zolkifle bin Nasip                                        Anggota
3 En Mohd Khairuddin bin Ahmad                    Anggota
 
Urusetia
1 Pn Yong Salmah Binti Nasir                           Pengurus
2 En Hamdan bin Mohamad                              Ketua Urusetia
3 En Mohd Khairi bin Mohd Alias                     Urusetia
 
 
 

PEMBUKAAN SEMULA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KSK MAS

Kepada        :   Semua Anggota
                        Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad
 
Daripada     :   Bendahari
                        Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad
 
Tarikh          :   22hb Oktober 2018
 
PEMBUKAAN SEMULA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS (M) BERHAD (KSK MAS).
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
 
KSK MAS dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa kemudahan produk pembiayaan telah dibuka semula. Antara produk pembiayaan yang ditawarkan adalah seperti berikut :
1156524
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
72
1149740
33467

03-03-2021

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay