Nilai Teras

Keanggotaan

Produk

Buletin & Galeri

Pengumuman

MAKLUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA POTONGAN GAJI BAGI SEMUA PEMBAYARAN DI KSK MAS

Kepada    : Anggota
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Daripada : Bendahari
                    Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad

Tarikh     : 12hb Jun 2020

MAKLUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA POTONGAN GAJI BAGI SEMUA PEMBAYARAN DI KSK MAS

Read more ...

Uncategorised

Uncategorised

TAWARAN PENYELESAIAN BAKI KEPADA ANGGOTA YANG BERUMUR 50 SEHINGGA 60 TAHUN PADA 2020

 

Kepada      : Anggota Yang Terlibat
                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berha

Daripada   :  Setiausaha
                   Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad 

Tarikh 05hb Mac 2020 

TAWARAN PENYELESAIAN BAKI KEPADA ANGGOTA YANG BERUMUR 50 SEHINGGA 60 TAHUN PADA 2020

Read more: TAWARAN PENYELESAIAN BAKI KEPADA ANGGOTA YANG BERUMUR 50 SEHINGGA 60 TAHUN PADA 2020

Jawatankuasa Teknologi Maklumat (IT)

1 Hj Zolkifle bin Nasip                                        Anggota
2 En Mohd Khairuddin bin Ahmad                    Anggota
3 Hj Khairuddin bin Mohamad Sidek                Anggota
 
Urusetia
1 En Hamdan bin Mohamad                               Ketua Urusetia
2 Pn Salwa Shafiyyah binti Mohd Sofian          Urusetia
3 En Mohd Khairi bin Mohd Alias                      Urusetia
 
 

PEMBUKAAN SEMULA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KSK MAS

Kepada        :   Semua Anggota
                        Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad
 
Daripada     :   Bendahari
                        Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS Malaysia Berhad
 
Tarikh          :   22hb Oktober 2018
 
PEMBUKAAN SEMULA KEMUDAHAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS (M) BERHAD (KSK MAS).
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
 
KSK MAS dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa kemudahan produk pembiayaan telah dibuka semula. Antara produk pembiayaan yang ditawarkan adalah seperti berikut :
1024769
Hari Ini
Minggu Lepas
Bulan Lepas
398
1016999
31559

30-09-2020

Insurans Berkelompok 

KSKMAS @ JomPay